Rental Product information

Specification

Accessories

  • 1x Braced Follow Spot Stand
  • 1x Robert Juliat Ballast Unit
  • 2x Robert Juliat Dimmer/Iris Blades
  • 1x Robert Juliat Foxie Colour Magazine
  • 1x 28mm TV Spigot (M12 Thread).